Jouw emoties als onderzoeker. Netjes op een rij.

“Waarom gooi je het niet in Chat GPT?”

Ik veer instant recht uit de sofa waar ik al twee uur lang lag te hangen als een echt hangbuikzwijn. Normaal gezien ben ik van het rustige type, maar maandagavond 25 september overduidelijk niet.

Mijn schoonbroer Dominic, een fervent Chat GPT-gebruiker, vermeldt eventjes dat ik de antwoorden van de 57 respondenten van mijn survey kan laten analyseren door Chat GPT.

Enerzijds ben ik in shock: wat denkt Chat GTP wel? Dat die eventjes mijn onderzoeksvaardigheden kan evenaren? Anderzijds: aha, ik kan misschien wel sneller tot inzichten komen dan verwacht.

Ik waag het om ‘Chat GPT’ in mijn browser te typen.

Oh, wacht eventjes, eerst iets over de methodologie:

 • In de survey stel ik acht open vragen aan 57 respondenten uit de onderzoekswereld.
 • De vragen peilen naar wetenschapscommunicatie en meer bepaald naar dromen, worstelingen, problemen en oplossingen.
 • Ik ‘gooi’ de antwoorden van de volgende vraag in Chat GPT: “Wat zou er gebeuren als je deze issues niet aanpakt of als ze niet opgelost geraken? Hoe zou jij je voelen?”

Ik geef Chat GPT deze opdracht: kan je de emoties uit onderstaande tekst halen aub? Hieronder lees je wat Chat GPT genereerde op basis van die flarden tekst van 57 respondenten:

 1. Frustratie: De tekst benadrukt herhaaldelijk frustratie over mensen die problemen zoeken of wetenschap ontkennen om verschillende redenen.
 2. Teleurstelling: Er wordt vaak teleurstelling uitgedrukt over het niet kunnen bereiken van een breder publiek met onderzoek en wetenschapscommunicatie.
 3. Gevoel van falen: De respondenten geven aan zich gefaald te voelen als ze er niet in slagen om wetenschap op een toegankelijke manier te communiceren.
 4. Demotivatie: Er wordt vermeld dat dit gebrek aan effectieve communicatie demotiverend kan zijn en kan leiden tot minder inzet.
 5. Verdriet: Het gebrek aan erkenning voor onderzoek en wetenschapscommunicatie kan leiden tot verdriet en gevoelens van eenzaamheid.
 6. Spijt: Er is spijt geuit over de mogelijkheid om een carrière in wetenschapscommunicatie op te geven vanwege financiële redenen.
 7. Onduidelijkheid over het doel: Sommige respondenten geven aan dat wetenschapscommunicatie voor hen een essentieel onderdeel is van hun werk en dat ze niet begrijpen waarom ze anders onderzoek zouden doen.
 8. Onzekerheid: Het gebrek aan respons en interactie met het publiek maakt sommige onderzoekers onzeker over hun werk.
 9. Verlies van motivatie: Het niet bereiken van een breder publiek kan de motivatie van onderzoekers verminderen en hen doen twijfelen aan het nut van hun onderzoek.
 10. Gevoel van eenzaamheid: Het gevoel van eenzaamheid en het idee dat het werk niet wordt begrepen of gewaardeerd, komt ook naar voren.

En Chat GPT geeft nog dit als aanbeveling (ik heb géén aandelen bij Chat GPT, ik zweer het u):

“Deze emoties weerspiegelen de uitdagingen en de diepgaande betrokkenheid van mensen bij wetenschapscommunicatie. Het benadrukt het belang van effectieve communicatiestrategieën en ondersteuning voor degenen die zich bezighouden met het overbrengen van wetenschappelijke kennis naar een breder publiek.”

Ik ben zo zo blij en dankbaar 🙏 . Dat ik mijn spot gevonden heb, dat ik elke dag onderzoekers mag ondersteunen en motiveren om effectief en gericht te communiceren met hen die er écht toe doen. Deze emoties zijn niet min, en stuwen me vooruit om verder te blijven doen. Trek aan mijn mouw als je met mij wilt sparren!

Met warme dank aan Chat GPT, aan Dominic en aan al die 57 respondenten voor hun eerlijkheid en openheid.

Het academisch jaar is alvast emotioneel gestart. Meer van dat 😊.

Met hoopvolle groetjes

P.S. Tien emoties. Die haalde Chat GPT eventjes uit slechts één vraag van mijn survey. Die emoties zijn niet min en stuwen me vooruit om verder te blijven doen. Trek aan mijn mouw als je met mij wilt sparren!